O společnosti

Pražská obalovna Herink s.r.o. vznikla 1. 5. 2009 a je dceřinou společností dvou nadnárodních společností Skanska a.s. a Eurovia CS a.s., každá s podílem 50%.

Vlastníme certifikáty ISO na bezpečnost, životní prostředí a kvalitu výroby.
Zabýváme se výrobou asf. směsí, vlastníme dvě technologie, jednu na výrobu hutněných směsí, druhou na výrobu litých asfaltů. V roce 2020 proběhla modernizace - byla vyměněna technologie výroby hutněných směsí za novou technologii s horkovzdušným paralelním bubnem. Tato nová technologie je šetrnější k životnímu prostředí. Dále byly v roce 2020 zastřešeny skládky kameniva.

Podílíme se na dodávkách asfaltových směsí na modernizaci D1.